O SPOLOČNOSTI   Spoločnosť HMK s.r.o. vznikla 1.8.1995 v Považskej Bystrici. Majiteľom a konateľom spoločnosti je Ing. Pavol Hromada. Sídlime v obci Považská Teplá pri Považskej Bystrici.
   Našou hlavnou činnosťou je výkup, triedenie a spracovanie železných a neželezných kovov z procesu strojárskej výroby malých a stredných firiem a podnikov. Po spracovaní zabezpečujeme presun týchto surovín do hutí.

   Pre potreby našich zákazníkov zároveň vyrábame drevené obaly (palety) špecifických rozmerov podľa ich požiadaviek. Medzi našich zákazníkov patria spoločnosti DESMA Slovakia, s.r.o.; CCN Group Casting, s.r.o; LPS Machine; Torelec, s.r.o.; MEDEKO Cast s.r.o. a iní. Na medzinárodnej úrovni spolupracujeme so spoločnosťami z Poľska, Slovinska, Rakúska a Talianska.

   Vo februári 2015 naša spoločnosť získala exkluzívne ocenenie PEČAŤ STABILITY

VÝKUP KOVOV   Naša spoločnosť zabezpečuje výkup, triedenie a spracovanie železných a neželezných kovov z procesu strojárskej výroby malých a stredných firiem a podnikov.

Okrem bežných kovov vykupujeme a spracúvame aj špeciálne zliatiny, antikor, bronz, AK materiály a podobne. Pre svojich zákazníkov tiež zabezpečujeme naše malo a veľkorozmerové kontajnery, ich odvoz a výmenu na objednanie.

   Kovy dočasne skladujeme, triedime a v prípade potreby predpripravujeme v našich priestoroch pred ich následným transportovaním k odberateľom. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie
nás prosím neváhajte kontaktovať.


VÝROBA PALIET   Spoločnosť HMK s.r.o. pre potreby svojich zákazníkov začala s výrobou jednorazových drevených obalov (paliet). Rozmery a úprava týchto paliet sa riadia špecifickými požiadavkami a potrebami našich odberateľov.

   Tieto palety po výrobe následne tepelne ošetrujeme v certifikovanej ohrevnej peci, čím prostredníctvom ohrevu dochádza k zabezpečeniu dreva voči drevokaznému hmyzu.

   Pozrite si naše osvedčenia:
Osvedčenie o zápise do registra Osvedčenie o spôsobilosti

EKOLÓGIA   Ochrana prírody je jednou z našich najdôležitejších priorít a snažíme sa zo všetkých síl pristupovať k nej čo najzodpovednejšie. Disponujeme kvalitným betónovým parkom na veľkorozmerové kontajnery s certifikovanou záchytnou stanicou na oleje a ropné látky, čo nám umožňuje zodpovedne nakladať aj s environmentálne nebezpečnými odpadmi.
   Procesom separácie ich následne môžeme opäť bezpečne navracať do procesu výroby na ďalšie využitie.

   Recyklácia železných a neželezných kovov pochádzajúcich zo strojárskej výroby napomáha procesu trvalo udržateľného rozvoja a nemalou mierou prispieva k ochrane a šetreniu našej prírody a jej cenných zdrojov.
   Spoločnosť HMK s.r.o. je pravidelným hrdým spolupartnerom miestneho turisticko-kultúrneho podujatia Jilemnického jarná 25-ka.

   Pozrite si Štúdiu o zámere na vykonanie činnosti o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

KONTAKT

Poštová adresa spoločnosti: HMK s.r.o., Považská Teplá 4305, 017 05 Považská Bystrica, Slovensko
Telefón & Fax: (042) 4261694
E-mail: hmksro@gmail.com
Fakturačné údaje: IČO: 31633978, DIČ: 2020440389
Mapa: Tu nás nájdete
©2015 adam balušík